Subhanallah Her Şeye Yeter

30-11--0001 Hits:1552 Kıssadan Hisse

Subhanallah Her Şeye Yeter

Hz. Ali (Radyallahu Anh) anlatıyor: "Fatıma (Radıyallahu Anha) el değirmeni döndürürdü, eli nasırlaştı. Sırtında kırba ile su taşıdı, boynunda iz bı...

Rızık Sigortası

30-11--0001 Hits:1859 Kur’an

Rızık Sigortası

İnsanoğlu yaşamı süresince kendini garanti altında tutmak ister. Bu tür eğilimlerde bulunarak çalışmalarını sürdürür. Kendini güvende hissetmediği v...

Ehl-i Beyt Kimdir?

30-11--0001 Hits:1695 Hadis

Ehl-i Beyt Kimdir?

Efendimiz (Sallâllahu Aleyhi ve Sellem)’in Ehl-i Beyti ve pak nesli, tarih içinde ve bugün belli ayrışma ve tartışmaların sebebi olarak görülüyor. M...

Ehli Sünnet Olmak Ne Demek?

30-11--0001 Hits:1664 Hadis

Ehli Sünnet Olmak Ne Demek?

Meziyyetler  ve üstün husûsiyetlerle her cins yaratılmışlara üstün kılınan insanların fıtratlarında gizli isti'dâd ve kâbiliyetlerinin alâkalı olduğ...


Kapların ve kapıların kapatılması

 “Geceleyin uyuduğunuz vakit kandilleri söndürünüz, kapıları kilitleyiniz, kırbaların, tulumların ağızlarını düğümleyiniz, yiyecek ve içeceğin üstünü örtüp kapatınız.” (Buhari, 6296)

Yatsı namazından önce uyumamak

Ebu Berze radıyallahu anhdan rivayet edilmiştir: “Resulullah yatsı namazından önce uyumayı ve ondan sonra ise konuşmayı hoş karşılamazdı.” (Buhari, 568; Müslim, 647; Ebu Davud, 398; Nesai, Mevakit 2, 16, 20; İbn Mace, 674)

Uykuluyken namaza durmamak

“Biriniz namaz kılarken kendisine uyku bastırırsa, uykusu geçinceye kadar yatsın. Çünkü uykulu vaziyette namaz kılarken istiğfar edip Allah’tan bağışlanma dileyeceği yerde farkında olmadan dili dolanarak sövebilir(beddua) edebilir.” (Buhari, Vudû’ 53; Müslim, 786)

Bu hadis-i şerif yukarıdakiyle çelişmemektedir. Allah Resulü yatsıdan önce uyumayı hoş karşılamazdı. Ne var ki bu son hadis, eğer kişi namazda ne okuyup söylediğini bilmeyecek kadar uykuluysa, o zaman gece yarısı yatsı namazına kalkacak şekilde tedbir alıp yatabilir.

Uyumadan önce abdest almak/abdestli yatmak

“Kim abdestli olarak uyursa onun kılları arasında bir melek geceler. Gecenin bir saatinde bu kimse uyanırsa melek onun için şöyle dua eder: ‘Allahım, falanca kuluna mağfiret et. O temiz olarak yattı.’” (Ahmed, 5/235)

Tok karnına uyumamak

“Tok karnına uyumak, kalbi katılaştırır.” Taberani


Yatmadan önce gözlere sürme çekmek

İbn Abbas radıyallahu anh şöyle dedi: “Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her gece yatmadan önce gözlerine üçer defa sürme çekerdi.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned)