Koca şair ne güzel demiş: "Bir hayata çattık ki hayata kurmuş pusu!" {1} Bu enfes ve derûnî ifadeye bir nazîre ve diğer maddelere bir fazlalık olarak mühimliği nüktesine binaen daha dar çerçevede şöyle haykırıyoruz: "Bir İslâm’a çattık ki İslâm’a kurmuş pusu!"

 

Hakiki Müslümanların "marka Müslümanları"na, hakiki İslâm’ın da içi boşaltılıp küfürle doldurulan marka Müslümanlığına boğdurulduğu hengâmeyi yaşıyoruz.

İslâm’ın ve Müslümanların sayyad-i bî insafları (insafsız avcıları) olan ehl-i küfre seve seve hizmetçi olabilen… bu hizmetlerinden nâmütenâhi zevk ve lezzet alabilen…

mütemerrid ve şirret kafirlerin Firavun ve Nemrut saraylarında en talimli muhafızları tarafından muhafaza edilen alçaklar İslâm’ı "temsil" edebiliyorlar ama hesabı zor yapılabilecek olan dünyalıklarını itip tepeleyerek mağaralarda yaşamaya razı olan ve İslâm’a hizmet etmeye gayret sarf eden İslam Mücâhidleri İslâm’ı temsil edemezler öyle mi?

Asrın zalimlerinin Müslümanları ve İslâm’ı muhasarası terör olamıyor ama bunu kırmaya çalışan mazlumlar o zalimlerden müsaade almadıkları için asiler, isyankarlar ve teröristler oluyorlar; öyle mi?

Kafasında usturaya sürülebilecek kadar aklı, yüreğinde de zerre miktarı iman bulunduranlar hiç böyle düşünebilirler mi?

İslâm’a ve Müslümanlara karşı haçlı seferi düzenlediğini ilan eden ve ağzından ateş fışkırırcasına havlayan Amerikan köpeği ve etrafında koro halinde finovari hev-hevleriyle arz-ı endâm eden eyalet valilerinin hâli cidden ibret verici!

Üzücü olan onların kendi memleketleriyle hiç alakası olmayan yerlerde zulüm kasırgaları estiren haçlı gürûhunu değil  de kendilerini müdafaa eden Müslümanları terörist görebilen uşak ruhlu eyalet valilerinin tavrı…

Mazlum Müslümanların katledilmelerinden sevinecek kadar alçalabilen uşak ruhlu mahluklar…

Esas üzücü olan bunların bu tavrı sergilemeleri değil, Müslümanların arasında sergileyebilmeleri, o cesareti kendilerinde görebilmeleridir.

Zalimlere ve kafirlere lanet, şehid olan Müslümanlara rahmet Allah’ım

{1} Necip Fazıl Kısakürek


Hüseyin Avni