Ateşi yanar halde bırakmamak

"Uyuyacağınız zaman ateşi evinizde yanar halde bırakmayınız." (Buhari, 6293)

“Geceleyin Medine’de bir ev, ahalisi içinde olduğu halde yandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme onların durumu anlatılınca şöyle buyurdu: ‘Şüphesiz bu ateş sizin için bir düşmandır. Bundan dolayı uyuyacak olursanız onu söndürünüz.‘” (Buhari,6294)


Kapların ve kapıların kapatılması

 “Geceleyin uyuduğunuz vakit kandilleri söndürünüz, kapıları kilitleyiniz, kırbaların, tulumların ağızlarını düğümleyiniz, yiyecek ve içeceğin üstünü örtüp kapatınız.” (Buhari, 6296)

Yatsı namazından önce uyumamak

Ebu Berze radıyallahu anhdan rivayet edilmiştir: “Resulullah yatsı namazından önce uyumayı ve ondan sonra ise konuşmayı hoş karşılamazdı.” (Buhari, 568; Müslim, 647; Ebu Davud, 398; Nesai, Mevakit 2, 16, 20; İbn Mace, 674)

Uykuluyken namaza durmamak

“Biriniz namaz kılarken kendisine uyku bastırırsa, uykusu geçinceye kadar yatsın. Çünkü uykulu vaziyette namaz kılarken istiğfar edip Allah’tan bağışlanma dileyeceği yerde farkında olmadan dili dolanarak sövebilir(beddua) edebilir.” (Buhari, Vudû’ 53; Müslim, 786)

Bu hadis-i şerif yukarıdakiyle çelişmemektedir. Allah Resulü yatsıdan önce uyumayı hoş karşılamazdı. Ne var ki bu son hadis, eğer kişi namazda ne okuyup söylediğini bilmeyecek kadar uykuluysa, o zaman gece yarısı yatsı namazına kalkacak şekilde tedbir alıp yatabilir.

Uyumadan önce abdest almak/abdestli yatmak

“Kim abdestli olarak uyursa onun kılları arasında bir melek geceler. Gecenin bir saatinde bu kimse uyanırsa melek onun için şöyle dua eder: ‘Allahım, falanca kuluna mağfiret et. O temiz olarak yattı.’” (Ahmed, 5/235)

Tok karnına uyumamak

“Tok karnına uyumak, kalbi katılaştırır.” Taberani


Yatmadan önce gözlere sürme çekmek

İbn Abbas radıyallahu anh şöyle dedi: “Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her gece yatmadan önce gözlerine üçer defa sürme çekerdi.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned)