Ka’b bin Ucre (Radıyallahu Anh), Resûlüllah (Sallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiziin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Size cennetlik olan erkeklerinizi bildireyim mi?

Peygamber cennettedir.

Şehit cennettedir.

Sıddîk cennettedir.

Bebek cennettedir.

Şehrin bir kenarındaki kardeşini ziyaret eden cennettedir.

Size cennetlik olan kadınlarınızı bildireyim mi?

Eşine sempatik duran,

Çok doğuran,

Eşi kendisine haksızlık ettiğinde bile: ‘İşte elimi eline koyuyorum, senin gönlün olmadan uyumayacağım.’ Diyen kadın cennettedir."

Camius’sağır, 2868